MENGENAI IWB SELANGOR

IWB telah di tubuhkan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk merangka polisi dan strategi yang membawa kepada pemberdayaan dan kemajuaan demi merealisasikan Negeri Selangor yang inklusif, lestari dan adil.

Antara matlamat utama IWB di tubuhkan untuk meningkatkan status sosio-ekonomi wanita di Selangor dan mempercepatkan keupayaan wanita dalam kepimpinan dan pembuatan keputusan. Institut Wanita Berdaya juga merupakan landasan bagi memenuhi keperluan wanita Selangor secara inklusif termasuk mengkaji dan merangka dasar institusi keluarga dan kanak-kanak.

MATLAMAT IWB SELANGOR

Dasar Wanita Selangor dan Pelan Tindakan terdiri daripada lima titik tumpuan dan tujuh matlamat yang saling berkaitan, diikuti dengan langkah dan tindakan tertentu.

PENGARUSPERDANAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
MATLAMAT 1: Mengalakkan kerangka pembangunan yang sensitif gender.
EKONOMI DAN KEHIDUPAN
MATLAMAT 2: Meningkatkan status sosio-ekonomi dan autonomi wanita terpinggir.
MATLAMAT 3: Merapatkan jurang gender di semua peringkat dan aspek pasaran buruh.
KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN
MATLAMAT 5: Meningkatkan kesihatan, kesejahteraan dan mobiliti wanita.
MATLAMAT 6: Bebas daripada keganasan, bebas daripada ketakutan.
PERWAKILAN DAN KEPIMPINAN
MATLAMAT 4: Mempercepatkan penyertaan, perwakilan dan pembuatan keputusan dalam kehidupan awam dan politik dalam kalangan wanita.
KREATIVITI DAN INOVASI
MATLAMAT 7: Menzahirkan bakat kreatif dan inovasi wanita.

PROGRAM & AKTIVITI

Hebahan

Bengkel Latihan Gender 104

Teknik Audit Gender telah berjaya dilaksanakan selama 2 hari di Putrajaya pada 23-24 September 2020. Bengkel latihan gender peringkat keempat

Read More »
Scroll to Top