MATLAMAT

MATLAMAT IWB SELANGOR

Dasar Wanita Selangor dan Pelan Tindakan terdiri daripada lima titik tumpuan dan tujuh matlamat yang saling berkaitan, diikuti dengan langkah dan tindakan tertentu.

PENGARUSPERDANAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
MATLAMAT 1: Mengalakkan kerangka pembangunan yang sensitif gender.
EKONOMI DAN KEHIDUPAN
MATLAMAT 2: Meningkatkan status sosio-ekonomi dan autonomi wanita terpinggir.
MATLAMAT 3: Merapatkan jurang gender di semua peringkat dan aspek pasaran buruh.
KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN
MATLAMAT 5: Meningkatkan kesihatan, kesejahteraan dan mobiliti wanita.
MATLAMAT 6: Bebas daripada keganasan, bebas daripada ketakutan.
PERWAKILAN DAN KEPIMPINAN
MATLAMAT 4: Mempercepatkan penyertaan, perwakilan dan pembuatan keputusan dalam kehidupan awam dan politik dalam kalangan wanita.
KREATIVITI DAN INOVASI
MATLAMAT 7: Menzahirkan bakat kreatif dan inovasi wanita.

MUAT TURUN DASAR WANITA SELANGOR DAN PELAN TINDAKAN 2017 - 2020

Scroll to Top